ELGAS, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ELGAS, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ELGAS, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jozef Adam

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.01.2013
Vzťahy Ing. Jozef Adam ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   28.09.2011 - 16.01.2013
   Konateľ   28.09.2011 - 09.01.2013

Ing. Martin Bartoš

Vzťahy Ing. Martin Bartoš ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   29.10.2009 - 20.10.2011
   Konateľ   29.10.2009 - 28.09.2011

Ing. Stanislav Bednár

Vzťahy Ing. Stanislav Bednár ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   01.03.2005 - 29.10.2009
   Konateľ   07.06.2000 - 26.02.2005
   Konateľ   01.03.2005 - 10.11.2009
   Konateľ   25.09.2000 - 25.02.2005

Ing. Pavol Bero

Vzťah Ing. Pavol Bero ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   22.07.2010 - stále trvá

Ing. Pavol Bero

Vzťah Ing. Pavol Bero ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   22.07.2010 - 09.10.2015

ELGAS Sales a.s.

Vzťah ELGAS, s.r.o. ku ELGAS Sales a.s.
   Jediný akcionár a.s.   16.10.2013 - 14.11.2013

GGE a.s.

  Spoločnosť zanikla 21.07.2016
IČO:  36 746 941
Adresa:  Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika
Okolie:  30 subjektov
Vzťahy ELGAS, s.r.o. ku GGE a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2010 - 19.12.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.01.2017 - stále trvá

GGE Trade a.s.

Vzťah ELGAS, s.r.o. ku GGE Trade a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2016 - stále trvá

Ing. Ivan Heimschild

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2009
Vzťahy Ing. Ivan Heimschild ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   30.09.2003 - 06.04.2005
   Konateľ   30.09.2003 - 28.02.2005

Max Helmore

Vzťah Max Helmore ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   21.09.2015 - stále trvá

Roman Jankovič

Vzťahy Roman Jankovič ku ELGAS, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - 09.10.2015
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - 21.09.2015

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku ELGAS, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - 09.10.2015
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - 21.09.2015

Stephen Nelson

Vzťah Stephen Nelson ku ELGAS, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   21.09.2015 - stále trvá

Považské strojárne, ENERGETIKA, a.s.

IČO:  36 300 683
Adresa:  Robotnícka ul., Považská Bystrica, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ELGAS, s.r.o. ku Považské strojárne, ENERGETIKA, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.09.2000 - 14.02.2002

Maryna Sabolchi

Vzťah Maryna Sabolchi ku ELGAS, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   21.09.2015 - stále trvá

Ing. Miroslav Struž

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2015
Vzťahy Ing. Miroslav Struž ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   03.01.2013 - 31.01.2013
   Konateľ   09.01.2013 - 09.10.2015

Ing. Miroslav Struž

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2015
Vzťah Ing. Miroslav Struž ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   09.01.2013 - 21.09.2015

Ing. Miroslav Struž

Vzťah Ing. Miroslav Struž ku ELGAS, s.r.o.
   Konateľ   21.09.2015 - stále trvá

TEPLÁREŇ, a.s.

  Spoločnosť zanikla 31.12.2005
IČO:  36 396 257
Adresa:  Textilná 23, Ružomberok, 03401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah ELGAS, s.r.o. ku TEPLÁREŇ, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.02.2002 - 31.05.2010

Ing. Roland Tóth

Vzťahy Ing. Roland Tóth ku ELGAS, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   16.08.2011 - 09.10.2015

Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO

Vzťah ELGAS, s.r.o. ku Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO
   Zakladateľ   08.01.2016 - stále trvá