ABA s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABA s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABA s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Pavel Mikuš

Vzťahy Pavel Mikuš ku ABA s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.03.2006 - stále trvá
   Konateľ   30.03.2006 - 07.02.2008
   Konateľ   30.03.2006 - 10.03.2008

Aneta Studzińska

Vzťah Aneta Studzińska ku ABA s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   13.08.2015 - stále trvá

Aneta Weclawek

Vzťah Aneta Weclawek ku ABA s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.06.2007 - stále trvá

Aneta Weclawek

Vzťah Aneta Weclawek ku ABA s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   07.02.2008 - stále trvá