MARESTAV, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MARESTAV, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MARESTAV, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Andrej Benko

Vzťahy Andrej Benko ku MARESTAV, s.r.o.
   Konateľ   04.09.2004 - 08.12.2005
   Konateľ   04.09.2004 - 01.12.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.09.2004 - 08.12.2005

Ľubomír Blažovič

Vzťahy Ľubomír Blažovič ku MARESTAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.11.2006 - 16.06.2010
   Konateľ   30.10.2006 - 16.06.2010

Marek Keszeli

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2006
Vzťahy Marek Keszeli ku MARESTAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.12.2005 - 13.11.2006
   Konateľ   01.12.2005 - 13.11.2006
   Konateľ   01.12.2005 - 30.10.2006

Ivan Šintál

Vzťah Ivan Šintál ku MARESTAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.09.2004 - 08.12.2005