ABATEK, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABATEK, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABATEK, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dušan Gál

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2005
Vzťahy Dušan Gál ku ABATEK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.07.2004 - 19.12.2005
   Konateľ   03.07.2004 - 19.12.2005

Dušan Gál

Vzťahy Dušan Gál ku ABATEK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2005 - 11.12.2006
   Konateľ   03.07.2004 - 10.08.2006
   Konateľ   03.07.2004 - 11.08.2006

Ing. Zuzana Jankechová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2007
Vzťah Ing. Zuzana Jankechová ku ABATEK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.2006 - 23.03.2007

Branislav Neumair

Vzťahy Branislav Neumair ku ABATEK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.07.2004 - stále trvá
   Konateľ   03.07.2004 - stále trvá
   Konateľ   03.07.2004 - 12.06.2017

Ing. Zuzana Neumair

Vzťahy Ing. Zuzana Neumair ku ABATEK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.03.2007 - 11.11.2014
   Konateľ   19.03.2007 - 06.11.2014
   Konateľ   19.03.2007 - 11.11.2014

Technotron s.r.o.

IČO:  31 411 479
Adresa:  Družstevná 7/643, Vrbové, 92203, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah ABATEK, s.r.o. ku Technotron s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2005 - 07.11.2014