ABL Technic Slovakia, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL Technic Slovakia, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL Technic Slovakia, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABL - TECHNIC Entlackung GmbH

Vzťah ABL Technic Slovakia, s.r.o. ku ABL - TECHNIC Entlackung GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2010 - stále trvá

ABL - Technic Wagenseil GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Leutkirch i.A., Spolková republika Nemecko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABL Technic Slovakia, s.r.o. ku ABL - Technic Wagenseil GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.2006 - 15.11.2010

ABL International Beteiligungs GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Leutkirch i.A., Spolková republika Nemecko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABL Technic Slovakia, s.r.o. ku ABL International Beteiligungs GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.06.2003 - 17.03.2006

Stefan Jost

Vzťah Stefan Jost ku ABL Technic Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   09.09.2014 - stále trvá

Siegfried Paul Richter

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2005
Vzťahy Siegfried Paul Richter ku ABL Technic Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   19.06.2003 - 18.03.2005
   Konateľ   19.06.2003 - 08.03.2005

Milan Rusnák

Vzťah Milan Rusnák ku ABL Technic Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   25.04.2016 - stále trvá

Peter Šefčík

Vzťahy Peter Šefčík ku ABL Technic Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   08.03.2005 - 25.04.2016
   Konateľ   08.03.2005 - 03.05.2016