COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Bakič

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.2004
Vzťahy Ján Bakič ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 16.11.2004
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 05.11.2004

Mgr. Jana Banská

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2012
Vzťahy Mgr. Jana Banská ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   09.08.2002 - 16.11.2004
   Predstaventvo   09.08.2002 - 05.11.2004

Mgr. Milan Bella

Vzťahy Mgr. Milan Bella ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 14.01.2013
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 22.01.2013
   Predstaventvo   09.08.2002 - 31.03.2010
   Predstaventvo   09.08.2002 - 22.04.2010

Ing. Andrea Bellová

Vzťahy Ing. Andrea Bellová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 14.01.2013
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 22.01.2013
   Predstaventvo   09.08.2002 - 22.04.2010
   Predstaventvo   09.08.2002 - 31.03.2010

Martina Bellová

Vzťahy Martina Bellová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   31.03.2010 - 22.01.2013
   Predstaventvo   31.03.2010 - 14.01.2013

Dana Bôžiková

Vzťahy Dana Bôžiková ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 31.03.2010
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 22.04.2010

Martin Hartmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2016
Vzťahy Martin Hartmann ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2013 - 12.01.2016
   Člen dozorného orgánu   14.01.2013 - 08.01.2016

Gerhard Hartmann

Vzťahy Gerhard Hartmann ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 12.01.2016
   Člen dozorného orgánu   31.03.2010 - 08.01.2016

M.A. Martin Hartmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2016
Vzťahy M.A. Martin Hartmann ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   08.01.2016 - 13.09.2016
   Predstaventvo   08.01.2016 - 31.08.2016

Mgr. Ivana Hartmannová

Vzťah Mgr. Ivana Hartmannová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.01.2016 - stále trvá

Mgr. Antónia Hartmannová

Vzťahy Mgr. Antónia Hartmannová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.11.2004 - 31.03.2010
   Člen dozorného orgánu   05.11.2004 - 22.04.2010

Mgr. Antónia Hartmannová

Vzťahy Mgr. Antónia Hartmannová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   31.03.2010 - 12.01.2016
   Predstaventvo   31.03.2010 - stále trvá

Mária Hladíková

Vzťahy Mária Hladíková ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 31.03.2010
   Člen dozorného orgánu   09.08.2002 - 22.04.2010

Juraj Kalamen

Vzťah Juraj Kalamen ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2013 - stále trvá

Mgr. Silvia Kalamenová

Vzťahy Mgr. Silvia Kalamenová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   14.01.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   14.01.2013 - 12.01.2016

Mgr. Milan Kollár

Vzťah Mgr. Milan Kollár ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   09.08.2002 - 06.11.2002

Hana Pernerová

Vzťah Hana Pernerová ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   08.01.2016 - stále trvá

Vladimír Škorec

Vzťahy Vladimír Škorec ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Predstaventvo   06.11.2002 - 16.11.2004
   Predstaventvo   06.11.2002 - 05.11.2004

Marek Vajda

Vzťah Marek Vajda ku COOL SCHOOL - jazyková škola, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.01.2016 - stále trvá