ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Ladislav Čechvala, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2001
Vzťah PhDr. Ladislav Čechvala, , CSc. ku ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o.
   Konateľ   06.10.2000 - 22.07.2001

PhDr. Ladislav Čechvala, , CSc.

Vzťahy PhDr. Ladislav Čechvala, , CSc. ku ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o.
   Konateľ   23.07.2001 - 21.01.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.2000 - stále trvá
   Konateľ   06.10.2000 - stále trvá

Žofia Čechvalová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2001
Vzťah Žofia Čechvalová ku ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o.
   Konateľ   06.10.2000 - 22.07.2001

Žofia Čechvalová

Vzťahy Žofia Čechvalová ku ABC OFFICE INTERIÉR, s.r.o.
   Konateľ   23.07.2001 - 21.01.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.2000 - stále trvá
   Konateľ   06.10.2000 - stále trvá