ABIA, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIA, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIA, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Júlia Horváthová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2015
Vzťahy JUDr. Júlia Horváthová ku ABIA, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.2000 - 11.01.2013
   Konateľ   22.06.2000 - 11.01.2013
   Konateľ   31.12.2012 - 12.01.2013

Iveta Podrazilová

Vzťah Iveta Podrazilová ku ABIA, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.2000 - stále trvá

Iveta Podrazilová

Vzťah Iveta Podrazilová ku ABIA, spol. s r.o.
   Konateľ   11.04.2003 - stále trvá