AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Konateľ   18.02.2000 - 09.12.2008
   Konateľ   18.02.2000 - 19.11.2008

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2008
Vzťah Ing. Michal Baričák ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Konateľ   18.02.2000 - 05.09.2008

Karolína Čičátková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2010
Vzťah Karolína Čičátková ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.08.2008 - 02.06.2010

Ing. Arpád Figura

Vzťahy Ing. Arpád Figura ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Konateľ   18.02.2000 - 05.09.2008
   Konateľ   18.02.2000 - stále trvá

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

IČO:  35 750 791
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  37 subjektov
Vzťah AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. ku GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.2000 - 26.08.2008

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2010 - stále trvá

Ing. Ľubomír Masaryk

Vzťah Ing. Ľubomír Masaryk ku AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
   Konateľ   19.11.2008 - stále trvá