B & bussines, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má B & bussines, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má B & bussines, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Hana Barbušiaková

Vzťahy Hana Barbušiaková ku B & bussines, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.10.2009 - stále trvá
   Konateľ   06.10.2009 - stále trvá

Ing. Miloš Bílik

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2007
Vzťahy Ing. Miloš Bílik ku B & bussines, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1998 - 27.03.2007
   Konateľ   02.09.1998 - 27.03.2007
   Konateľ   20.02.2007 - 28.03.2007

Roman Broža

Vzťah Roman Broža ku B & bussines, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.10.2009 - stále trvá

Peter Broža

Vzťahy Peter Broža ku B & bussines, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1998 - 28.10.2009
   Konateľ   02.09.1998 - 28.10.2009
   Konateľ   05.10.2009 - 29.10.2009