FUHAS, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FUHAS, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FUHAS, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Bc. Alexander Biháry

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťahy Bc. Alexander Biháry ku FUHAS, s. r. o.
   Konateľ   13.01.1998 - 05.06.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.1998 - 05.06.2000

Bc. Mário Biháry

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťahy Bc. Mário Biháry ku FUHAS, s. r. o.
   Konateľ   13.01.1998 - 05.06.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.1998 - 05.06.2000

Róbert Feranec

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťahy Róbert Feranec ku FUHAS, s. r. o.
   Konateľ   13.01.1998 - 05.06.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.1998 - 05.06.2000

Jozef Granec

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťahy Jozef Granec ku FUHAS, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.1998 - 05.06.2000
   Konateľ   13.01.1998 - 05.06.2000

Roman Hotárek

Vzťahy Roman Hotárek ku FUHAS, s. r. o.
   Konateľ   10.02.2016 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.02.2016 - stále trvá

Silvia Podhradská

Vzťah Silvia Podhradská ku FUHAS, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2000 - 24.06.2010

Martin PODHRADSKÝ

Vzťahy Martin PODHRADSKÝ ku FUHAS, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2000 - 16.02.2016
   Konateľ   16.07.1999 - 24.06.2010
   Konateľ   16.07.1999 - 10.02.2016
   Konateľ   16.07.1999 - 16.02.2016
   Konateľ   06.06.2000 - 28.02.2005