VERSUS, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VERSUS, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VERSUS, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

IČO:  35 750 791
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  37 subjektov
Vzťah VERSUS, s.r.o. ku GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.07.2000 - 17.08.2000

IZOBA PLUS, a.s.

  Spoločnosť zanikla 26.04.2008
IČO:  35 724 188
Adresa:  A.Pietra 399/25, Martin, 03601, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťah VERSUS, s.r.o. ku IZOBA PLUS, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.07.2000 - 17.08.2000

KAPPA TRADE, spol. s r.o.

IČO:  31 367 577
Adresa:  Prievozská 38, Bratislava, 82105, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah VERSUS, s.r.o. ku KAPPA TRADE, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.06.1999 - 23.07.2000

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku VERSUS, s.r.o.
   Konateľ   21.06.1999 - 17.08.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.06.1999 - 23.07.2000

Ernest Kozár

Vzťah Ernest Kozár ku VERSUS, s.r.o.
   Konateľ   21.06.1999 - 17.08.2000

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku VERSUS, s.r.o.
   Konateľ   21.06.1999 - 19.09.1999