GUIDE, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GUIDE, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GUIDE, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Bohumil Galo

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.03.2015
Vzťah Ing. Bohumil Galo ku GUIDE, s.r.o.
   Konateľ   29.05.2001 - 19.01.2006

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku GUIDE, s.r.o.
   Konateľ   26.07.1999 - 05.09.1999

Ivan Kmotrík, , XXXXXX/XXXX

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.1999
Vzťah Ivan Kmotrík, , XXXXXX/XXXX ku GUIDE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.07.1999 - 09.08.1999

Mediatrans, spol. s r.o.

Vzťah GUIDE, s.r.o. ku Mediatrans, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.08.1999 - 19.01.2006

Pavol Pavlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2006
Vzťahy Pavol Pavlík ku GUIDE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.07.1999 - 09.08.1999
   Konateľ   26.07.1999 - 28.05.2001

Ing. Milan Pustay

Vzťahy Ing. Milan Pustay ku GUIDE, s.r.o.
   Prokurista   06.09.1999 - 28.05.2001
   Konateľ   29.05.2001 - 16.10.2002

Mgr. Alica Zajícová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2006
Vzťah Mgr. Alica Zajícová ku GUIDE, s.r.o.
   Konateľ   17.10.2002 - 19.01.2006