ABCOM, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCOM, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCOM, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Nemčok

Vzťahy Ing. Miroslav Nemčok ku ABCOM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.2002 - 28.06.2012
   Konateľ   16.10.2002 - 28.06.2012

Ing. Dalma Stehlíková

Vzťahy Ing. Dalma Stehlíková ku ABCOM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.2002 - 28.06.2012
   Konateľ   16.10.2002 - 17.01.2005
   Konateľ   16.10.2002 - 27.01.2005

Norbert Tóth

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2012
Vzťahy Norbert Tóth ku ABCOM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.2002 - 28.06.2012
   Konateľ   16.10.2002 - 28.06.2012