Soya Agrocenter, a.s. Michaľany má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Soya Agrocenter, a.s. Michaľany priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Soya Agrocenter, a.s. Michaľany nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Andrej Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2002
Vzťah Ing. Andrej Babiš ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.12.1999 - 05.12.2001

Ing. Mgr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2013
Vzťahy Ing. Mgr. Igor Brosz ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.01.2007 - 31.08.2008
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 14.07.2008
   Člen dozorného orgánu   15.01.2007 - 29.06.2007

Ing. Ľubomír Bublák

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Bublák ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   26.05.2006 - 07.02.2007
   Člen dozorného orgánu   26.05.2006 - 15.01.2007
   Predstaventvo   15.01.2007 - 31.08.2008

Ing. Ľubomír Bublák

Vzťah Ing. Ľubomír Bublák ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Predstaventvo   15.12.1999 - 30.05.2002

Mgr. Milan Feranec

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2009
Vzťah Mgr. Milan Feranec ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 31.08.2008

Ing. Pavol Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.12.2001
Vzťah Ing. Pavol Hanus ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Predstaventvo   15.12.1999 - 05.12.2001

Ing. Janka Kleinertová

Vzťahy Ing. Janka Kleinertová ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.01.2007 - 14.07.2008
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 30.06.2008
   Člen dozorného orgánu   15.01.2007 - 29.06.2007
   Predstaventvo   15.12.1999 - 07.02.2007
   Predstaventvo   22.11.2002 - 15.01.2007

Ing. Stanislav Kožár

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.10.2016
Vzťahy Ing. Stanislav Kožár ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   31.05.2002 - 23.11.2005
   Člen dozorného orgánu   31.05.2002 - 06.07.2006

Ing. Marián Krištof

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.05.2012
Vzťahy Ing. Marián Krištof ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Predstaventvo   05.12.2001 - 31.08.2008
   Predstaventvo   05.12.2001 - 07.02.2007

Ing. Peter Novanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2010
Vzťahy Ing. Peter Novanský ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   05.12.2001 - 29.06.2007
   Člen dozorného orgánu   15.01.2007 - 31.05.2007

Ing. Peter Novanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2007
Vzťah Ing. Peter Novanský ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   05.12.2001 - 07.02.2007

Ing. Martin Palovčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2010
Vzťah Ing. Martin Palovčík ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.12.1999 - 06.08.2000

Ing. Marián Šepeľák

Vzťah Ing. Marián Šepeľák ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.12.1999 - 06.08.2000

RNDr. Ľubomír Šesták

Vzťahy RNDr. Ľubomír Šesták ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Predstaventvo   15.12.1999 - 15.01.2007
   Predstaventvo   15.12.1999 - 07.02.2007
   Predstaventvo   15.12.1999 - 14.05.2003

Mgr. Norbert Sommer

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2012
Vzťah Mgr. Norbert Sommer ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   01.07.2008 - 31.08.2008

TAJBA, a.s.

IČO:  36 188 981
Adresa:  Železničná 2, Čaňa, 04414, Slovenská republika
Okolie:  36 subjektov
Vzťah Soya Agrocenter, a.s. Michaľany ku TAJBA, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   16.07.2008 - 31.08.2008

Willem van Ridder

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.11.2002
Vzťah Willem van Ridder ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   07.08.2000 - 22.11.2002

Machiel van Velden

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2007
Vzťahy Machiel van Velden ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   07.08.2000 - 14.05.2003
   Člen dozorného orgánu   30.03.2000 - 15.01.2007
   Člen dozorného orgánu   30.03.2000 - 07.02.2007

Ing. Milan Varšo

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.04.2008
Vzťahy Ing. Milan Varšo ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Člen dozorného orgánu   15.12.1999 - 30.05.2002
   Predstaventvo   31.05.2002 - 17.04.2008
   Predstaventvo   15.01.2007 - 31.03.2008
   Predstaventvo   22.11.2002 - 07.02.2007

Ing. Marián Vilinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.10.2015
Vzťahy Ing. Marián Vilinský ku Soya Agrocenter, a.s. Michaľany
   Predstaventvo   01.04.2008 - 31.08.2008
   Predstaventvo   01.04.2008 - 14.07.2008