ABC REALIT, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REALIT, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REALIT, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Miroslav Hosch

Vzťahy Miroslav Hosch ku ABC REALIT, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.08.2000 - stále trvá
   Konateľ   22.08.2000 - stále trvá

Pavel Jakubov

Vzťahy Pavel Jakubov ku ABC REALIT, spol. s r.o.
   Konateľ   01.08.2000 - 21.08.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.08.2000 - 21.08.2000

MVDr. Alena Jakubovová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2000
Vzťahy MVDr. Alena Jakubovová ku ABC REALIT, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.1998 - 31.07.2000
   Konateľ   13.07.1998 - 31.07.2000