AAA CONTACT spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA CONTACT spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA CONTACT spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AAA NETING a.s.

IČO:  36 179 604
Adresa:  Huncovská 9, Košice, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AAA CONTACT spol. s r.o. ku AAA NETING a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1998 - 05.10.2004

Ing. Martina Hybenová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2004
Vzťahy Ing. Martina Hybenová ku AAA CONTACT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1998 - 05.10.2004
   Neurčené   28.07.2004 - 06.10.2004
   Neurčené   07.07.1998 - 05.10.2004

Ing. Pavol Kačmár

Vzťahy Ing. Pavol Kačmár ku AAA CONTACT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.2004 - 17.08.2015
   Neurčené   28.07.2004 - 17.08.2015

Ing. Juraj Senderák

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2013
Vzťahy Ing. Juraj Senderák ku AAA CONTACT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1998 - 05.10.2004
   Neurčené   08.03.2001 - 06.10.2004
   Neurčené   07.07.1998 - 05.10.2004