ABBASI s.r.o. Trebišov má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBASI s.r.o. Trebišov priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBASI s.r.o. Trebišov nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Andrej Bandoľa

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.2012
Vzťahy PhDr. Andrej Bandoľa ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Konateľ   25.06.1997 - 19.03.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.1997 - 24.05.2004

PhDr. Andrej Bandoľa

Vzťah PhDr. Andrej Bandoľa ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Konateľ   25.06.1997 - stále trvá

Anna Bandoľová

Vzťahy Anna Bandoľová ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Konateľ   08.11.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2004 - stále trvá

Mgr. Anna Bandoľová

Vzťah Mgr. Anna Bandoľová ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.03.2012 - stále trvá

Ing. Andrea Bandoľová

Vzťah Ing. Andrea Bandoľová ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.03.2012 - stále trvá

Ing. Jana Procházková

Vzťah Ing. Jana Procházková ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.03.2012 - stále trvá

Ing Igor Sidor

Vzťahy Ing Igor Sidor ku ABBASI s.r.o. Trebišov
   Konateľ   25.06.1997 - 19.03.2012
   Konateľ   08.11.2011 - 20.03.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.1997 - 19.03.2012