ABLE, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivo Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťahy Ivo Šimko ku ABLE, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.01.1997 - 27.03.2008
   Konateľ   16.01.1997 - 27.03.2008
   Likvidátor   24.06.2004 - 27.03.2008

Ivo Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2014
Vzťahy Ivo Šimko ku ABLE, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.03.2008 - 19.05.2008
   Konateľ   28.03.2008 - 19.05.2008
   Likvidátor   24.06.2004 - 20.05.2008