AAV s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAV s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAV s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Malovec

Vzťahy Peter Malovec ku AAV s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2014 - stále trvá
   Konateľ   31.05.2014 - stále trvá

Patrik Malovec

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.2016
Vzťahy Patrik Malovec ku AAV s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.05.2003 - 24.06.2014
   Konateľ   05.05.2003 - 30.05.2014
   Konateľ   05.05.2003 - 24.06.2014

Patrik Malovec

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2013
Vzťah Patrik Malovec ku AAV s.r.o.
   Konateľ   05.05.2003 - 19.07.2012