ABC AUTO, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC AUTO, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC AUTO, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Michaela Ďuricová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2005
Vzťahy Michaela Ďuricová ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Konateľ   23.03.2004 - 03.02.2005
   Konateľ   23.03.2004 - 24.02.2005

Rafael Kramer

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2016
Vzťahy Rafael Kramer ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Konateľ   02.06.2006 - 12.01.2010
   Konateľ   02.06.2006 - 02.02.2010

Mgr. Ľuboslav Maťuch

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.2015
Vzťahy Mgr. Ľuboslav Maťuch ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2005 - 23.06.2006
   Konateľ   11.05.2001 - 02.06.2006
   Konateľ   11.05.2001 - 23.06.2006

Mgr. Ľuboslav Maťuch

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.12.2005
Vzťahy Mgr. Ľuboslav Maťuch ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2001 - 05.12.2005
   Konateľ   11.05.2001 - 22.01.2003
   Konateľ   11.05.2001 - 23.04.2004

Juraj Maťuch

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2003
Vzťah Juraj Maťuch ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.2001 - 06.08.2003

Ing. Marián Števove

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2010
Vzťahy Ing. Marián Števove ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Konateľ   03.02.2005 - 12.01.2010
   Konateľ   03.02.2005 - 02.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2005 - 02.02.2010

Marek Záslav

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.02.2014
Vzťahy Marek Záslav ku ABC AUTO, spol. s r.o.
   Konateľ   12.01.2010 - 12.02.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2010 - 12.02.2014