AAA 888 a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA 888 a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA 888 a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Iveta Balážová

Vzťah Iveta Balážová ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   28.03.2008 - stále trvá

Ľubomír Galba

Vzťah Ľubomír Galba ku AAA 888 a. s.
   Predstaventvo   28.03.2008 - stále trvá

Ladislav Jankovič

Vzťah Ladislav Jankovič ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   28.03.2008 - stále trvá

Martin Kinkor

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2008
Vzťahy Martin Kinkor ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 04.04.2008
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 28.03.2008

JUDr. Peter Kočička

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.2017
Vzťahy JUDr. Peter Kočička ku AAA 888 a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 26.03.2003
   Predstaventvo   05.12.2000 - 18.04.2007
   Predstaventvo   05.12.2000 - 02.04.2007

Ing. Alena Krajčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2007
Vzťahy Ing. Alena Krajčíková ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 02.04.2007
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 26.03.2003
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 18.04.2007

Milan Lacík

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2007
Vzťahy Milan Lacík ku AAA 888 a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 02.04.2007
   Predstaventvo   05.12.2000 - 26.03.2003
   Predstaventvo   05.12.2000 - 18.04.2007

Andrej Rehák

Vzťah Andrej Rehák ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   28.03.2008 - stále trvá

Milan Sedliak

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2007
Vzťahy Milan Sedliak ku AAA 888 a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 26.03.2003
   Predstaventvo   05.12.2000 - 02.04.2007
   Predstaventvo   05.12.2000 - 18.04.2007

Ing. Jana Sedliaková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2007
Vzťahy Ing. Jana Sedliaková ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 26.03.2003
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 18.04.2007
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 02.04.2007

Maroš Sojak

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2008
Vzťahy Maroš Sojak ku AAA 888 a. s.
   Predstaventvo   02.04.2007 - 28.03.2008
   Predstaventvo   02.04.2007 - 04.04.2008

Božena Vargová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2007
Vzťahy Božena Vargová ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 26.03.2003
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 18.04.2007
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 02.04.2007

Dana Záhumenská

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2008
Vzťahy Dana Záhumenská ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 04.04.2008
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 28.03.2008

Jozef Záhumenský

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2015
Vzťahy Jozef Záhumenský ku AAA 888 a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 04.04.2008
   Člen dozorného orgánu   02.04.2007 - 28.03.2008