ABC s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ľudmila Bandolina

Vzťahy Ľudmila Bandolina ku ABC s.r.o.
   Konateľ   26.07.1999 - 30.11.2009
   Konateľ   16.09.1999 - 29.09.2003
   Konateľ   26.07.1999 - 26.11.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.09.1999 - 30.11.2009

Jozef Findra

Vzťahy Jozef Findra ku ABC s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.07.2011 - stále trvá
   Konateľ   20.07.2011 - stále trvá

Ivan Kiššimon

Vzťahy Ivan Kiššimon ku ABC s.r.o.
   Konateľ   10.11.1998 - 15.09.1999
   Konateľ   26.11.2009 - 20.07.2011
   Konateľ   26.11.2009 - 27.07.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.12.2009 - 27.07.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.1998 - 15.09.1999