AGRO RÁTKA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGRO RÁTKA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGRO RÁTKA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Regaip Alicaushi

Vzťahy Regaip Alicaushi ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   05.02.2007 - 14.05.2010
   Konateľ   05.02.2007 - 10.05.2010

Seat Aličauši

Vzťahy Seat Aličauši ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.02.2004 - 14.05.2010
   Konateľ   01.02.2004 - 14.05.2010
   Konateľ   01.02.2004 - 10.05.2010

Seati Aličauši

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.2005
Vzťah Seati Aličauši ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   01.02.2003 - 06.12.2005

Arif Bekiri

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.2010
Vzťahy Arif Bekiri ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   05.02.2007 - 14.05.2010
   Konateľ   05.02.2007 - 10.05.2010

INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:  00 616 371
Adresa:  Ľ.Štúra 7, Levice, 93401, Slovenská republika
Okolie:  20 subjektov
Vzťah AGRO RÁTKA, s.r.o. ku INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.05.2006 - 24.04.2012

Martina Ivaničová

Vzťah Martina Ivaničová ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.01.2003 - 25.02.2004

Ivan Káka

Vzťah Ivan Káka ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   27.12.2002 - 01.02.2004

Rami Kukuli

Vzťahy Rami Kukuli ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   16.04.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.2010 - 20.05.2013

Eren Kukuli

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2012
Vzťahy Eren Kukuli ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Konateľ   10.05.2010 - 16.04.2011
   Konateľ   10.05.2010 - 15.04.2011

Ing. Emil Lauko

Vzťahy Ing. Emil Lauko ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.1998 - 14.06.2005
   Konateľ   13.07.1998 - 01.02.2004
   Konateľ   13.07.1998 - 26.01.2003

Maham, s.r.o.

IČO:  36 532 452
Adresa:  Ľ.Štúra 7, Levice, 93401, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah AGRO RÁTKA, s.r.o. ku Maham, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.05.2013 - stále trvá

Vladimír Murín

Vzťahy Vladimír Murín ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.1998 - 14.06.2005
   Konateľ   13.07.1998 - 26.01.2003
   Konateľ   13.07.1998 - 14.06.2005
   Konateľ   13.07.1998 - 02.05.2005

R.K. INVEST Levice, s.r.o.

IČO:  44 712 561
Adresa:  Ľ. Štúra 7, Levice, 93401, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah AGRO RÁTKA, s.r.o. ku R.K. INVEST Levice, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.05.2009 - 17.05.2013

SLOVENKA RESORT, s.r.o.

Vzťah AGRO RÁTKA, s.r.o. ku SLOVENKA RESORT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.01.2015 - 26.05.2015