ABC MEDIA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC MEDIA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC MEDIA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Martina Danielová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2000
Vzťahy Martina Danielová ku ABC MEDIA, s.r.o.
   Konateľ   15.06.1998 - 23.07.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.1998 - 17.05.1999

Ing. Vladimír Pavela

Vzťahy Ing. Vladimír Pavela ku ABC MEDIA, s.r.o.
   Konateľ   31.03.1999 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.05.1999 - stále trvá

Ing. Ivica Pavelová

Vzťahy Ing. Ivica Pavelová ku ABC MEDIA, s.r.o.
   Konateľ   24.07.2000 - stále trvá
   Konateľ   15.06.1998 - 30.03.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.1998 - stále trvá