KARO, a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KARO, a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KARO, a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Kašuba

Vzťah Ing. Miroslav Kašuba ku KARO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   10.11.1997 - stále trvá

Katarína Konáriková

Vzťah Katarína Konáriková ku KARO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   10.11.1997 - stále trvá

Ing. Peter Kročko

Vzťah Ing. Peter Kročko ku KARO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   10.11.1997 - stále trvá

Ing. Štefan Kurta

Vzťah Ing. Štefan Kurta ku KARO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   10.11.1997 - stále trvá

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku KARO, a.s. v likvidácii
   Likvidátor   08.05.2008 - 11.05.2017
   Likvidátor   08.05.2008 - stále trvá

Ing. Dagmar Mihálová

Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku KARO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   10.11.1997 - stále trvá

PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze

Vzťah KARO, a.s. v likvidácii ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.05.1998 - stále trvá

Ing. Soňa Stiková

Vzťah Ing. Soňa Stiková ku KARO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   10.11.1997 - stále trvá