ABC plus, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC plus, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC plus, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Milan Daniš

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2001
Vzťahy Ing. Milan Daniš ku ABC plus, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1997 - 17.12.2001
   Konateľ   29.09.1997 - 17.12.2001

Konštantín Hatala

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.2007
Vzťah Konštantín Hatala ku ABC plus, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2006 - 19.03.2007

Ing. Ľubomír Lorencovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2001
Vzťahy Ing. Ľubomír Lorencovič ku ABC plus, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1997 - 17.12.2001
   Konateľ   29.09.1997 - 17.12.2001

Pavol Mrva

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2010
Vzťahy Pavol Mrva ku ABC plus, spol. s r.o.
   Konateľ   04.08.2006 - 10.11.2006
   Konateľ   18.12.2001 - 06.06.2008
   Konateľ   18.12.2001 - 16.04.2008
   Konateľ   18.12.2001 - 09.11.2006
   Konateľ   18.12.2001 - 09.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 09.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 09.11.2006

Katarína Mrvová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2006
Vzťahy Katarína Mrvová ku ABC plus, spol. s r.o.
   Konateľ   04.08.2006 - 10.11.2006
   Konateľ   18.12.2001 - 09.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 09.11.2006

Božena Mrvová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2010
Vzťahy Božena Mrvová ku ABC plus, spol. s r.o.
   Konateľ   04.08.2006 - 10.11.2006
   Konateľ   18.12.2001 - 09.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - 09.11.2006

Juraj Ružička

Vzťah Juraj Ružička ku ABC plus, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.03.2007 - stále trvá

Juraj Ružička

Vzťah Juraj Ružička ku ABC plus, spol. s r.o.
   Konateľ   16.04.2008 - stále trvá