STEFE Banská Bystrica, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má STEFE Banská Bystrica, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má STEFE Banská Bystrica, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ivan Adam

Vzťahy Ing. Ivan Adam ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 25.07.2012

JUDr. Martin Adamec

Vzťah JUDr. Martin Adamec ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2015 - stále trvá

Mag. Ing. Klaus Barthl

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2015
Vzťahy Mag. Ing. Klaus Barthl ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 31.05.2007

Mag. Ing. Klaus Barthl

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2005
Vzťahy Mag. Ing. Klaus Barthl ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   03.10.2002 - 15.04.2005
   Predstaventvo   03.10.2002 - 24.05.2005

MUDr. Peter Bielik, , PhD.

Vzťahy MUDr. Peter Bielik, , PhD. ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 29.04.2015
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015

MUDr. Peter Bielik

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.07.2012
Vzťahy MUDr. Peter Bielik ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 25.07.2012
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 30.05.2012

Ing. Ondrej Borguľa

Vzťahy Ing. Ondrej Borguľa ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 31.05.2007

Ing. Ondrej Borguľa

Vzťahy Ing. Ondrej Borguľa ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   31.05.2012 - 09.06.2015
   Predstaventvo   19.10.2007 - 25.07.2012
   Predstaventvo   31.05.2007 - 05.12.2007

Mgr. Hans Jörg Brunner

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2005
Vzťahy Mgr. Hans Jörg Brunner ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 24.05.2005
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 25.05.2005

Ing. Jozef Buriš

Vzťahy Ing. Jozef Buriš ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 18.02.2003

MUDr. Stanislav Čarský

Vzťahy MUDr. Stanislav Čarský ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 22.03.2011
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 04.03.2011

Ing. Andrea Cerinová

Vzťahy Ing. Andrea Cerinová ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.05.2009 - 25.07.2012
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015

PaedDr. Ján Chladný

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2014
Vzťahy PaedDr. Ján Chladný ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.03.2011 - 05.03.2014
   Člen dozorného orgánu   05.03.2011 - 04.06.2014

Milan Chudík

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2005
Vzťahy Milan Chudík ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   26.09.1997 - 24.05.2005
   Predstaventvo   03.10.2002 - 15.04.2005

Ing. Igor Cmarko

Vzťahy Ing. Igor Cmarko ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 31.05.2007

Ivan Drgoňa

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy Ivan Drgoňa ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 10.07.2007
   Predstaventvo   15.04.2005 - 31.05.2007

EMG, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2007
Vzťah STEFE Banská Bystrica, a.s. ku EMG, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.11.2006 - 31.12.2006

MUDr. Gabriela Gemešová

Vzťahy MUDr. Gabriela Gemešová ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 18.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.02.2003

Ing. Karol Gulčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2000
Vzťah Ing. Karol Gulčík ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 23.07.2000

Ing. Jaromír Hrubý

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2012
Vzťahy Ing. Jaromír Hrubý ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 15.06.2009
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 18.05.2009

Ing. Jaroslava Hýblová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy Ing. Jaroslava Hýblová ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   24.07.2000 - 10.07.2007
   Predstaventvo   03.10.2002 - 31.05.2007

Daniel Karas

Vzťah Daniel Karas ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2016 - stále trvá

Doc. PhDr. Martin Klus, , PhD. MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2016
Vzťahy Doc. PhDr. Martin Klus, , PhD. MBA ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.2016 - 16.05.2016
   Člen dozorného orgánu   02.02.2016 - 11.08.2016

Karol Kokavec

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2012
Vzťah Karol Kokavec ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 05.10.1999

Ing. Karol Konárik

Vzťahy Ing. Karol Konárik ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 30.06.2016
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 11.08.2016

Ing. Jozef Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.07.2012
Vzťahy Ing. Jozef Kováč ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - 25.07.2012
   Predstaventvo   31.05.2007 - 30.05.2012

Ing. Pavel Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2002
Vzťah Ing. Pavel Kováč ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   26.09.1997 - 03.10.2002

Ing. Ján Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2015
Vzťah Ing. Ján Králik, , CSc. ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 05.10.1999

Jaroslav Kuracina

Vzťah Jaroslav Kuracina ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.05.2016 - stále trvá

Ing. Peter Lačný

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2009
Vzťah Ing. Peter Lačný ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 05.10.1999

Richard Lačný

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy Richard Lačný ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 31.05.2007

MUDr. Tatiana Lisá

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy MUDr. Tatiana Lisá ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   28.02.2003 - 31.05.2007

Mgr. Stefan Lorenzoni

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2002
Vzťah Mgr. Stefan Lorenzoni ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 03.10.2002

Ing. Milan Majling

Vzťahy Ing. Milan Majling ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.06.2008 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   10.06.2008 - 25.07.2012
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015

Ing. Márius Mika

Vzťahy Ing. Márius Mika ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 28.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 18.02.2003

Dipl. Ing. Gerald Moravi

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2016
Vzťahy Dipl. Ing. Gerald Moravi ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 31.05.2007

Ing. Miroslav Obšivaný

Vzťahy Ing. Miroslav Obšivaný ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 25.07.2012

Mag. Thomas Oertel

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2005
Vzťahy Mag. Thomas Oertel ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.10.2002 - 24.05.2005
   Člen dozorného orgánu   03.10.2002 - 15.04.2005

Ing. Jozef Pikula, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.02.2016
Vzťahy Ing. Jozef Pikula, , CSc. ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 26.10.2015
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 22.02.2016

Mgr. Florian Pock

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.01.2005
Vzťahy Mgr. Florian Pock ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 18.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 24.01.2005
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 10.12.2004

Dipl. Ing. Ludwig Robitschko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2008
Vzťahy Dipl. Ing. Ludwig Robitschko ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 05.12.2007
   Predstaventvo   15.04.2005 - 19.10.2007

Ing. Emil Ručšák

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.04.2008
Vzťah Ing. Emil Ručšák ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   19.10.2007 - 22.04.2008

Ing. Emil Ruščák

Vzťahy Ing. Emil Ruščák ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   19.10.2007 - 30.09.2014
   Predstaventvo   31.05.2012 - 16.10.2014
   Predstaventvo   19.10.2007 - 25.07.2012

Mag. Christian Schneider

Vzťah Mag. Christian Schneider ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2014 - stále trvá

Ing. Igor Slovík

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2015
Vzťahy Ing. Igor Slovík ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Predstaventvo   20.06.2012 - 30.04.2015
   Predstaventvo   20.06.2012 - 09.06.2015

Oľga Snopková

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy Oľga Snopková ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.07.2000 - 10.07.2007
   Člen dozorného orgánu   24.07.2000 - 31.05.2007
   Člen dozorného orgánu   24.07.2000 - 18.02.2003
   Predstaventvo   26.09.1997 - 23.07.2000

Branislav Štubňa

Vzťahy Branislav Štubňa ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   31.05.2012 - 09.06.2015
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 25.07.2012

Maroš Tokarčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2008
Vzťahy Maroš Tokarčík ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 11.07.2008
   Člen dozorného orgánu   31.05.2007 - 10.06.2008

Mgr. Peter Trummer

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.1999
Vzťah Mgr. Peter Trummer ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.1997 - 05.10.1999

Ing. Martin Turčan

Vzťahy Ing. Martin Turčan ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2014 - 29.04.2015
   Člen dozorného orgánu   07.05.2014 - 09.06.2015

Ing. Andrea Žilincová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2009
Vzťah Ing. Andrea Žilincová ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2009 - 08.10.2009