CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ján Barczi

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťah Ing. Ján Barczi ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   19.02.1998 - 25.02.1999

Ing. Martin Benko

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2014
Vzťah Ing. Martin Benko ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   26.02.1999 - 21.02.2014

Vincent Dubeň

Vzťah Vincent Dubeň ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   19.02.1998 - 25.02.1999

Ing. Martin Forró

Vzťah Ing. Martin Forró ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   27.01.1999 - 25.02.1999

Mária Gabašová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1999
Vzťah Mária Gabašová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.02.1997 - 18.02.1998

Ing. Stanislav Gajdoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2014
Vzťah Ing. Stanislav Gajdoš ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   11.02.1997 - 21.02.2014

Mgr. Alojz Galbavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.1999
Vzťah Mgr. Alojz Galbavý ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   19.02.1998 - 26.01.1999

Pavel Hladký

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2009
Vzťahy Pavel Hladký ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Likvidátor   15.04.2004 - 05.11.2009
   Likvidátor   15.04.2004 - 27.12.2008

Ing. Jozef Hlušek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2011
Vzťah Ing. Jozef Hlušek ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   27.01.1999 - 25.02.1999

Ing. Miroslav Horák

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.02.1998
Vzťah Ing. Miroslav Horák ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   11.02.1997 - 18.02.1998

Ing. Helena Ivaničová

Vzťah Ing. Helena Ivaničová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.02.1999 - 21.02.2014

Ing. František Jelenčiak

Vzťah Ing. František Jelenčiak ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.02.1997 - 18.02.1998

Ing. Vladimír Kmec

Vzťahy Ing. Vladimír Kmec ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Likvidátor   17.01.2004 - 19.06.2004
   Likvidátor   03.05.2000 - 18.06.2004

Doc. Dr. Marián Kudlej, , CSc

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.03.2004
Vzťah Doc. Dr. Marián Kudlej, , CSc ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   19.02.1998 - 26.01.1999

Mgr. Hana Laudárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2014
Vzťah Mgr. Hana Laudárová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.02.1999 - 21.02.2014

JUDr. Oto Markech

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2015
Vzťah JUDr. Oto Markech ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.02.1999 - 21.02.2014

Gabriela Mrázová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.02.2016
Vzťah Gabriela Mrázová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.02.1997 - 18.02.1998

Ing. Pavel Murgaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2010
Vzťahy Ing. Pavel Murgaš ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   26.02.2004 - 29.09.2010
   Predstaventvo   26.02.1999 - 28.09.2010

Mgr. Juraj Nemec

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2016
Vzťahy Mgr. Juraj Nemec ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   11.02.1997 - 18.02.1998
   Člen dozorného orgánu   19.02.1998 - 25.02.1999

Edita Pačajová-Kardošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.1999
Vzťah Edita Pačajová-Kardošová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   27.01.1999 - 25.02.1999

JUDr. Marián Pataj

Vzťah JUDr. Marián Pataj ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Likvidátor   26.07.2011 - 22.02.2014

Ing. Peter Pisoň

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2014
Vzťah Ing. Peter Pisoň ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   26.02.1999 - 21.02.2014

MUDr. Klára Soboňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2016
Vzťah MUDr. Klára Soboňová ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Predstaventvo   19.02.1998 - 21.02.2014

Ing. Peter Vozár

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2016
Vzťah Ing. Peter Vozár ku CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   19.02.1998 - 25.02.1999