TIPO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TIPO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TIPO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ondrej Kadák

Vzťah Ing. Ondrej Kadák ku TIPO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.2007 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku TIPO, s.r.o.
   Konateľ   16.12.1996 - 29.07.2003
   Konateľ   16.12.1996 - 17.03.2005
   Konateľ   16.12.1996 - 11.03.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1996 - 17.03.2005

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku TIPO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.2007 - stále trvá

Ivan Kmotrík, , PhDr.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2009
Vzťah Ivan Kmotrík, , PhDr. ku TIPO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.2005 - 13.09.2007

Ing. Katarína Lešecká

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2005
Vzťah Ing. Katarína Lešecká ku TIPO, s.r.o.
   Konateľ   11.03.2005 - 06.06.2005

Ing. Katarína Lešická

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2009
Vzťahy Ing. Katarína Lešická ku TIPO, s.r.o.
   Konateľ   11.03.2005 - 07.09.2007
   Konateľ   11.03.2005 - 13.09.2007

PhDr. Ján Senko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2005
Vzťahy PhDr. Ján Senko ku TIPO, s.r.o.
   Konateľ   16.12.1996 - 29.07.2003
   Konateľ   16.12.1996 - 11.03.2005
   Konateľ   16.12.1996 - 17.03.2005

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku TIPO, s.r.o.
   Konateľ   07.09.2007 - stále trvá