IZOBA a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IZOBA a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IZOBA a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vincent Dubeň

Vzťah Vincent Dubeň ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 24.10.2006

JUDr. Martin Glváč

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2013
Vzťahy JUDr. Martin Glváč ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   01.11.2005 - 27.09.2006
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 26.09.2006

JUDr. František Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.2009
Vzťah JUDr. František Kollár ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 24.10.2006

Mgr. Peter Kovačič

Vzťah Mgr. Peter Kovačič ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 24.10.2006

Ing. Juraj Kriško

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2006
Vzťahy Ing. Juraj Kriško ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 07.07.1998
   Predstaventvo   08.07.1998 - 24.10.2006

Ing. Ivan Lauko

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2006
Vzťah Ing. Ivan Lauko ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 24.10.2006

JUDr. Miroslav Levický

Vzťah JUDr. Miroslav Levický ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 24.10.2006

Ing. Jozef Oravec

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.05.2008
Vzťah Ing. Jozef Oravec ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Likvidátor   05.02.2003 - 25.10.2006

Ing. Pavel Petrech

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2006
Vzťah Ing. Pavel Petrech ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 24.10.2006

Vladimír Poór

Vzťah Vladimír Poór ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 24.10.2006

Marta Rovenská

Vzťah Marta Rovenská ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 24.10.2006

Ing. Anna Šteflovičová

Vzťahy Ing. Anna Šteflovičová ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.06.1996 - 07.07.1998
   Člen dozorného orgánu   08.07.1998 - 24.10.2006

JUDr. Rudolf Trella

Vzťah JUDr. Rudolf Trella ku IZOBA a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   05.06.1996 - 24.10.2006