Angelika Oláhová-LIFE, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Oláhová-LIFE, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Oláhová-LIFE, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelika Oláhová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2004
Vzťahy Angelika Oláhová ku Angelika Oláhová-LIFE, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   10.05.1996 - 29.11.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.05.1996 - 29.11.1999

JUDr. Viliam Vlčko

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.2009
Vzťah JUDr. Viliam Vlčko ku Angelika Oláhová-LIFE, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   01.12.1997 - 29.11.1999