ABC JASNÁ, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC JASNÁ, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC JASNÁ, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ladislav Dvořák

Vzťahy Ing. Ladislav Dvořák ku ABC JASNÁ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.05.1996 - 09.03.1997
   Konateľ   03.05.1996 - 09.03.1997

JUDr. Bohuš Palovič

Vzťah JUDr. Bohuš Palovič ku ABC JASNÁ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.05.1996 - 13.04.2004

JUDr. Bohuš Palovič

Vzťahy JUDr. Bohuš Palovič ku ABC JASNÁ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2004 - stále trvá
   Konateľ   03.05.1996 - stále trvá

Ing. Ľubomír Škripko

Vzťahy Ing. Ľubomír Škripko ku ABC JASNÁ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2004 - stále trvá
   Konateľ   04.03.2004 - 20.06.2017
   Konateľ   04.03.2004 - stále trvá

Ing. Igor Ťahún

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2017
Vzťahy Ing. Igor Ťahún ku ABC JASNÁ, s.r.o.
   Konateľ   04.03.2004 - 10.04.2006
   Konateľ   04.03.2004 - 14.03.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2004 - 10.04.2006