G system services s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má G system services s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má G system services s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Roman Jankovič

Vzťah PhDr. Roman Jankovič ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   21.12.2005 - 12.04.2016

Roman Jankovič

Vzťahy Roman Jankovič ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2005 - 31.01.2008
   Konateľ   21.12.2005 - 20.08.2012

Roman Jankovič, , Jankovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2006
Vzťah Roman Jankovič, , Jankovič ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   21.12.2005 - 04.01.2006

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2014 - 13.04.2016

Robert Rudinský

Vzťahy Robert Rudinský ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2005 - 31.01.2008
   Konateľ   21.12.2005 - 12.04.2016

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   21.12.2005 - 14.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2005 - 14.11.2006

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku G system services s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2006 - 12.04.2016
   Konateľ   21.12.2005 - 12.04.2016