Starhouse Media, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Starhouse Media, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Starhouse Media, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

David Antonio Díaz Almazán

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2007
Vzťahy David Antonio Díaz Almazán ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 21.12.2006
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 08.01.2007

Marta Casas Caba

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2007
Vzťahy Marta Casas Caba ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 21.12.2006
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 08.01.2007

Roger Cheston Clifton

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2007
Vzťahy Roger Cheston Clifton ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   15.11.2005 - 08.01.2007
   Predstaventvo   15.11.2005 - 21.12.2006

Vladimír Drahovský

Vzťah Vladimír Drahovský ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.2016 - stále trvá

Mgr. Peter Ďurček

Vzťahy Mgr. Peter Ďurček ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.2011 - 22.09.2016
   Člen dozorného orgánu   02.11.2011 - 19.10.2016

Mgr. Martin Fedor

Vzťahy Mgr. Martin Fedor ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.2006 - 10.12.2010
   Člen dozorného orgánu   21.12.2006 - 01.12.2010
   Predstaventvo   15.11.2005 - 08.01.2007
   Predstaventvo   15.11.2005 - 21.12.2006

Ing. Martin Fedor

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2005
Vzťah Ing. Martin Fedor ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   15.11.2005 - 12.12.2005

Mgr. Richard Flimel

Vzťahy Mgr. Richard Flimel ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   23.11.2010 - 02.11.2011
   Predstaventvo   23.11.2010 - 02.12.2011

Mgr. Marcel Grega

Vzťahy Mgr. Marcel Grega ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.11.2011
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.12.2011

J&T FINANCE GROUP, a.s

Vzťah Starhouse Media, a. s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s
   Jediný akcionár a.s.   09.01.2007 - 22.03.2007

JOJ Media House, a. s.

IČO:  45 920 206
Adresa:  Brečtanová 1, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Starhouse Media, a. s. ku JOJ Media House, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   11.12.2010 - 02.12.2011

Andrea Kováčiková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2007
Vzťahy Andrea Kováčiková ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 22.03.2007
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 16.03.2007

Ing. Martin Kundrát

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2009
Vzťahy Ing. Martin Kundrát ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   15.11.2005 - 08.01.2007
   Predstaventvo   15.11.2005 - 21.12.2006

Ing. Martin Kundrát

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.2016
Vzťahy Ing. Martin Kundrát ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   21.12.2006 - 23.11.2010
   Predstaventvo   21.12.2006 - 10.12.2010

LFCN1, s.r.o.

Vzťah Starhouse Media, a. s. ku LFCN1, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2016 - stále trvá

Ivan Malinka

Vzťahy Ivan Malinka ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.11.2011
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.12.2011

Mgr. Marián Masarik

Vzťahy Mgr. Marián Masarik ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 10.12.2010
   Člen dozorného orgánu   15.11.2005 - 15.11.2010

Miquel Puig Raposo

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2007
Vzťahy Miquel Puig Raposo ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   15.11.2005 - 08.01.2007
   Predstaventvo   15.11.2005 - 21.12.2006

Andrea Schmidtová

Vzťah Andrea Schmidtová ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.2011 - stále trvá

Jaroslav Slávik

Vzťah Jaroslav Slávik ku Starhouse Media, a. s.
   Predstaventvo   02.11.2011 - stále trvá

David Tkáč

Vzťah David Tkáč ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.2011 - stále trvá

Martin Vajdička

Vzťahy Martin Vajdička ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   16.03.2007 - 10.12.2010
   Člen dozorného orgánu   16.03.2007 - 01.12.2010

Ing. Radoslav Zápražný

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2017
Vzťahy Ing. Radoslav Zápražný ku Starhouse Media, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.12.2011
   Člen dozorného orgánu   01.12.2010 - 02.11.2011

ZR1, s.r.o.

Vzťah Starhouse Media, a. s. ku ZR1, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2016 - stále trvá