ABL a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Greguš

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2014
Vzťahy Jozef Greguš ku ABL a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   17.08.2005 - 03.06.2014
   Predstaventvo   17.08.2005 - 10.03.2014

Peter Hambek

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2005
Vzťahy Peter Hambek ku ABL a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   17.08.2005 - 22.12.2005
   Predstaventvo   17.08.2005 - 05.12.2005

Ing. Tomáš Konečný

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.12.2014
Vzťah Ing. Tomáš Konečný ku ABL a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.12.2005 - 11.12.2014

Ing. Tomáš Motáček

Vzťah Ing. Tomáš Motáček ku ABL a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.08.2005 - 11.12.2014

JUDr. Zuzana Motáčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.12.2014
Vzťah JUDr. Zuzana Motáčková ku ABL a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.08.2005 - 11.12.2014

Oľga Šimkovicová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2014
Vzťah Oľga Šimkovicová ku ABL a.s. v likvidácii
   Likvidátor   10.07.2014 - 12.12.2014

JUDr. Hana Suchánková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.12.2014
Vzťah JUDr. Hana Suchánková ku ABL a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   10.03.2014 - 11.12.2014

Zoltán Szabó

Vzťah Zoltán Szabó ku ABL a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   17.08.2005 - 11.12.2014

Ing. Václav Vokatý

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.12.2014
Vzťah Ing. Václav Vokatý ku ABL a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.08.2005 - 11.12.2014