aacs, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má aacs, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má aacs, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Branislav Kováč

Vzťahy Ing. Branislav Kováč ku aacs, s.r.o.
   Neurčené   22.07.2005 - 23.09.2013
   Predseda   22.07.2005 - 08.10.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.07.2005 - 08.10.2013

Ing. Dáša Kováčová

Vzťahy Ing. Dáša Kováčová ku aacs, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2008 - stále trvá
   Predseda   15.02.2008 - stále trvá

Ing. Andrea Mačáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.03.2008
Vzťahy Ing. Andrea Mačáková ku aacs, s.r.o.
   Predseda   22.07.2005 - 14.02.2008
   Predseda   22.07.2005 - 11.03.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.07.2005 - 11.03.2008