AAA DENT, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA DENT, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA DENT, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Alena Áčová

Vzťah Mgr. Alena Áčová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - stále trvá

MUDr. Andrea Balážová

Vzťahy MUDr. Andrea Balážová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - 28.06.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.05.2010 - stále trvá

Alena Filipová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2010
Vzťahy Alena Filipová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - 13.05.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2005 - 13.05.2010

Andrea Filipová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2010
Vzťahy Andrea Filipová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - 13.05.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2005 - 13.05.2010

Mgr. Alena Filipová

Vzťahy Mgr. Alena Filipová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - 28.06.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.05.2010 - stále trvá

MUDr. Alena Filipová

Vzťahy MUDr. Alena Filipová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2005 - stále trvá

MUDr. Andrea Seidlová

Vzťah MUDr. Andrea Seidlová ku AAA DENT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.2005 - stále trvá