MASAN s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MASAN s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MASAN s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Žaneta Baránková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťahy Žaneta Baránková ku MASAN s.r.o.
   Konateľ   17.10.2005 - 10.10.2006
   Konateľ   17.10.2005 - 06.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2005 - 06.11.2006

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku MASAN s.r.o.
   Konateľ   10.10.2006 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.11.2006 - stále trvá

RNDr. Milan Maštena

Vzťah RNDr. Milan Maštena ku MASAN s.r.o.
   Konateľ   13.07.2005 - stále trvá

Milan Maštena

Vzťahy Milan Maštena ku MASAN s.r.o.
   Konateľ   13.07.2005 - 21.10.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.2005 - stále trvá

František Sandtner

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2008
Vzťahy František Sandtner ku MASAN s.r.o.
   Konateľ   13.07.2005 - 21.10.2005
   Konateľ   13.07.2005 - 17.10.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.07.2005 - 21.10.2005