ABALDA, spol. s r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALDA, spol. s r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALDA, spol. s r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Ďurec

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.09.2012
Vzťahy Peter Ďurec ku ABALDA, spol. s r. o.
   Konateľ   11.06.2005 - 04.08.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.06.2005 - 04.08.2010
   Konateľ   11.06.2005 - 13.10.2009

Martin Kedro

Vzťahy Martin Kedro ku ABALDA, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.06.2005 - 04.08.2010
   Konateľ   11.06.2005 - 13.10.2009
   Konateľ   11.06.2005 - 04.08.2010

PETAX, s. r. o.

Vzťah ABALDA, spol. s r. o. ku PETAX, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.2015 - stále trvá

Mgr. Peter Petrovič

Vzťahy Mgr. Peter Petrovič ku ABALDA, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.08.2010 - stále trvá
   Konateľ   13.10.2009 - stále trvá