ABCommunication s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCommunication s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCommunication s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anton Bódis

Vzťahy Anton Bódis ku ABCommunication s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2005 - stále trvá
   Konateľ   28.05.2005 - stále trvá

Ing. Alena Bodisová

Vzťahy Ing. Alena Bodisová ku ABCommunication s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.02.2016 - stále trvá
   Konateľ   19.02.2016 - stále trvá
   Konateľ   19.02.2016 - 27.06.2017

FreeCom Group s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Bořivojova 818/99, Praha, 13000, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABCommunication s.r.o. ku FreeCom Group s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2005 - 20.01.2011

Jan Horský

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2011
Vzťahy Jan Horský ku ABCommunication s.r.o.
   Konateľ   28.05.2005 - 25.11.2010
   Konateľ   28.05.2005 - 20.01.2011