D Consult, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má D Consult, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má D Consult, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dávid Bořuta

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2014
Vzťahy Dávid Bořuta ku D Consult, s. r. o.
   Konateľ   24.05.2005 - 25.03.2009
   Konateľ   24.05.2005 - 27.02.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.2005 - 25.03.2009

JUDr. Marta Dobranská

Vzťahy JUDr. Marta Dobranská ku D Consult, s. r. o.
   Konateľ   27.02.2009 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2009 - stále trvá

Vladimír Dobranský

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2012
Vzťahy Vladimír Dobranský ku D Consult, s. r. o.
   Konateľ   27.02.2009 - 17.05.2012
   Konateľ   27.02.2009 - 27.04.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2009 - 17.05.2012

Ivan Dobranský

Vzťahy Ivan Dobranský ku D Consult, s. r. o.
   Konateľ   27.02.2009 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2009 - stále trvá

Martin Kostolanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2007
Vzťahy Martin Kostolanský ku D Consult, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.2005 - 29.09.2006
   Konateľ   24.05.2005 - 29.09.2006
   Konateľ   24.05.2005 - 25.09.2006

Ľuboš Piroha

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2006
Vzťah Ľuboš Piroha ku D Consult, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.2005 - 29.09.2006