ABACUS 24, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACUS 24, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACUS 24, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KOCH & WHITE International, s.r.o.

IČO:  36 290 777
Adresa:  Vranovská 6, Bratislava, 85101, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah ABACUS 24, s.r.o. ku KOCH & WHITE International, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.04.2006 - stále trvá

Veronika Röver

Vzťahy Veronika Röver ku ABACUS 24, s.r.o.
   Konateľ   12.03.2005 - 18.03.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2005 - stále trvá
   Konateľ   12.03.2005 - 25.03.2008
   Konateľ   02.06.2011 - stále trvá
   Konateľ   02.06.2011 - 27.06.2017

Josef Weissinger

Vzťah Josef Weissinger ku ABACUS 24, s.r.o.
   Konateľ   18.03.2008 - stále trvá