About You, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má About You, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má About You, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dáša Fabšíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2011
Vzťahy Dáša Fabšíková ku About You, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.02.2005 - 24.05.2011
   Konateľ   22.02.2005 - 24.05.2011

Dáša Malá Fabšíková

Vzťahy Dáša Malá Fabšíková ku About You, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.2015 - stále trvá
   Konateľ   28.09.2015 - stále trvá
   Konateľ   28.09.2015 - 26.06.2017

Dáša Malá Fabšíková

Vzťahy Dáša Malá Fabšíková ku About You, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2011 - 24.02.2015
   Konateľ   22.02.2005 - 11.02.2015
   Konateľ   22.02.2005 - 24.02.2015

Juraj Malý

Vzťahy Juraj Malý ku About You, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.2008 - stále trvá
   Konateľ   12.03.2008 - stále trvá