ABCREALITY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCREALITY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCREALITY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

INVEST SLOVAKIA, a.s.

Vzťah ABCREALITY, s.r.o. ku INVEST SLOVAKIA, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.2004 - 14.11.2006

Marek Michajlo

Vzťahy Marek Michajlo ku ABCREALITY, s.r.o.
   Konateľ   16.12.2004 - 14.11.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.2004 - 14.11.2006
   Konateľ   16.12.2004 - 31.10.2006

Ing. Branislav Novosad

Vzťahy Ing. Branislav Novosad ku ABCREALITY, s.r.o.
   Konateľ   06.02.2008 - 08.06.2010
   Prokurista   16.12.2004 - 06.02.2008
   Prokurista   16.12.2004 - 13.02.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2006 - 08.06.2010

Pavel Ondrejka

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.03.2009
Vzťahy Pavel Ondrejka ku ABCREALITY, s.r.o.
   Konateľ   31.10.2006 - 06.02.2008
   Konateľ   31.10.2006 - 13.02.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2006 - 13.02.2008