Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) Slowakei, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) Slowakei, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) Slowakei, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel)

IČO:  neznáme
Adresa:  Bahnhofquai, 12, 4600, Olten, Švajčiarsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) Slowakei, s.r.o. v likvidácii ku Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel)
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2004 - 18.01.2008

Steve Wolf

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2008
Vzťahy Steve Wolf ku Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) Slowakei, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.09.2004 - 18.01.2008
   Likvidátor   13.02.2007 - 19.01.2008