Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Zuzana Olexová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2011
Vzťahy Ing. Zuzana Olexová ku Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   04.07.2007 - 09.09.2011
   Konateľ   04.07.2007 - 06.09.2011

Ing. Zuzana Olexová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.09.2014
Vzťahy Ing. Zuzana Olexová ku Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   06.09.2011 - 18.09.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2007 - 18.09.2014

Ing. Zuzana Olexová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2007
Vzťahy Ing. Zuzana Olexová ku Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.08.2004 - 20.07.2007
   Konateľ   06.08.2004 - 04.07.2007
   Konateľ   06.08.2004 - 20.07.2007

Magdaléna Rakytová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.09.2014
Vzťah Magdaléna Rakytová ku Ability Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.08.2004 - 18.09.2014