ABANICO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABANICO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABANICO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Yevgen Chernov

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.10.2008
Vzťahy Yevgen Chernov ku ABANICO, s.r.o.
   Konateľ   22.11.2004 - 12.10.2008
   Konateľ   22.11.2004 - 20.10.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.2004 - 07.04.2006

Yevgen Chernov

Vzťah Yevgen Chernov ku ABANICO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2006 - stále trvá

Béatrice Primot

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.2006
Vzťahy Béatrice Primot ku ABANICO, s.r.o.
   Konateľ   12.06.2004 - 30.11.2004
   Konateľ   12.06.2004 - 22.11.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.2004 - 07.04.2006

Ing. Viera Viskupičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.10.2008
Vzťah Ing. Viera Viskupičová ku ABANICO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2006 - 20.10.2008

Ing. Viera Viskupičová

Vzťahy Ing. Viera Viskupičová ku ABANICO, s.r.o.
   Konateľ   12.10.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.10.2008 - stále trvá