ČSOB Asset Management, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ČSOB Asset Management, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ČSOB Asset Management, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Tatiana Balážová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.07.2008
Vzťahy Ing. Tatiana Balážová ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   28.01.2005 - 24.07.2008
   Predstaventvo   01.01.2007 - 30.06.2008
   Predstaventvo   28.01.2005 - 19.03.2007

Ing. Tatiana Balážová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťah Ing. Tatiana Balážová ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   28.01.2005 - 16.01.2006

Marc Bautmans

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2010
Vzťahy Marc Bautmans ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2008 - 13.10.2009
   Člen dozorného orgánu   14.10.2008 - 07.12.2009

Ing. Josef Beneš

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2012
Vzťahy Ing. Josef Beneš ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.08.2010 - 06.11.2012
   Člen dozorného orgánu   04.08.2010 - 01.10.2012

Ing. Josef Beneš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2010
Vzťahy Ing. Josef Beneš ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   09.04.2008 - 29.01.2010
   Predstaventvo   09.04.2008 - 22.12.2009

Ing. Josef Beneš

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2007
Vzťahy Ing. Josef Beneš ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   10.06.2004 - 01.01.2007
   Predstaventvo   10.06.2004 - 08.01.2007

Československá obchodná banka, a.s.

IČO:  36 854 140
Adresa:  Žižkova 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  52 subjektov
Vzťah ČSOB Asset Management, a.s. ku Československá obchodná banka, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   21.02.2008 - 05.06.2013

Československá obchodní banka, a. s.

Vzťah ČSOB Asset Management, a.s. ku Československá obchodní banka, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   10.06.2004 - 20.02.2008

Johan J.A. De Ryck

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.10.2011
Vzťahy Johan J.A. De Ryck ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 13.11.2010
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 27.01.2011
   Člen dozorného orgánu   26.11.2010 - 18.10.2011
   Člen dozorného orgánu   26.11.2010 - 28.09.2011

Johan J.A. De Ryck

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2007
Vzťah Johan J.A. De Ryck ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 25.06.2007

Stefan Duchateau

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2008
Vzťahy Stefan Duchateau ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 14.10.2008
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 01.12.2008

Ing. Andrea Halcinová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.2014
Vzťah Ing. Andrea Halcinová ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   26.02.2013 - 05.06.2013

Karel Heyndrickx

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.10.2011
Vzťahy Karel Heyndrickx ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.2009 - 28.09.2011
   Člen dozorného orgánu   13.10.2009 - 18.10.2011

John Arthur Hollows

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2010
Vzťahy John Arthur Hollows ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 30.04.2010
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 28.05.2010

Willem B. Hueting

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2013
Vzťahy Willem B. Hueting ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.12.2009 - 05.04.2013
   Člen dozorného orgánu   09.12.2009 - 26.02.2013

Daniel Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2008
Vzťahy Daniel Kollár ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.12.2004 - 01.12.2008
   Člen dozorného orgánu   03.12.2004 - 14.10.2008

Daniel Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.06.2006
Vzťah Daniel Kollár ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.12.2004 - 08.06.2006

PhDr. Viktor Kouřil

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.01.2012
Vzťahy PhDr. Viktor Kouřil ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   04.08.2006 - 11.04.2008
   Predstaventvo   04.08.2006 - 31.03.2008

Johan Lema

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2013
Vzťahy Johan Lema ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 05.04.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 26.02.2013

Peter Marchand

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2013
Vzťahy Peter Marchand ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.10.2010 - 05.04.2013
   Člen dozorného orgánu   04.10.2010 - 26.02.2013

Ing. Štefan Miko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2013
Vzťah Ing. Štefan Miko ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   26.02.2013 - 05.06.2013

Philippe Moreels

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.2007
Vzťahy Philippe Moreels ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 24.11.2006
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 13.11.2006

Philippe Moreels

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.02.2007
Vzťah Philippe Moreels ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 16.01.2006

Ing. Peter Novotný

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2013
Vzťah Ing. Peter Novotný ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2011 - 05.06.2013

Luc Popelier

Vzťahy Luc Popelier ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.04.2009 - 13.10.2009
   Člen dozorného orgánu   18.04.2009 - 07.12.2009

Gert Rammeloo

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2013
Vzťah Gert Rammeloo ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 05.06.2013

Mgr. Vladimír Ravinger

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.2014
Vzťah Mgr. Vladimír Ravinger ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   22.12.2009 - 27.01.2011

Mgr. Vladimír Ravinger, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2014
Vzťahy Mgr. Vladimír Ravinger, , PhD. ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   22.12.2009 - 11.05.2011
   Predstaventvo   22.12.2009 - 13.06.2011

Erwin Schoeters

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2009
Vzťahy Erwin Schoeters ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 10.06.2008
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 24.07.2008
   Člen dozorného orgánu   17.07.2008 - 28.01.2009

Erwin Schoeters

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2009
Vzťahy Erwin Schoeters ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.07.2008 - 18.04.2009
   Člen dozorného orgánu   17.07.2008 - 20.05.2009

Ing. Radko Semančík

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2013
Vzťahy Ing. Radko Semančík ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   18.07.2008 - 18.10.2011
   Predstaventvo   18.07.2008 - 26.02.2013
   Predstaventvo   17.06.2011 - 05.04.2013

Ing. Radko Semančík

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.2009
Vzťah Ing. Radko Semančík ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   18.07.2008 - 07.12.2009

Mgr. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2006
Vzťahy Mgr. Juraj Široký ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   10.06.2004 - 01.07.2006
   Predstaventvo   10.06.2004 - 19.07.2006

Mgr. Vladimír Šošovička

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2009
Vzťahy Mgr. Vladimír Šošovička ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2007 - 20.05.2009
   Predstaventvo   01.01.2007 - 28.01.2009
   Predstaventvo   10.06.2004 - 28.01.2005
   Predstaventvo   10.06.2004 - 15.02.2005

Mgr. Vladimír Šošovička

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2011
Vzťahy Mgr. Vladimír Šošovička ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   19.12.2008 - 13.06.2011
   Predstaventvo   19.12.2008 - 06.06.2011

Ing. Branislav Straka, , PhD.

Vzťahy Ing. Branislav Straka, , PhD. ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2008 - 01.10.2012
   Člen dozorného orgánu   14.10.2008 - 11.10.2012

Ing. Branislav Straka,, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2013
Vzťah Ing. Branislav Straka,, , PhD. ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2008 - 05.06.2013

Ing. Ladislav Unčovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.2004
Vzťahy Ing. Ladislav Unčovský ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 06.12.2004
   Člen dozorného orgánu   10.06.2004 - 03.12.2004

Evert Vandenbussche

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.05.2014
Vzťah Evert Vandenbussche ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.2009 - 05.06.2013

Nik Vincke

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.03.2010
Vzťahy Nik Vincke ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 09.12.2009
   Člen dozorného orgánu   13.11.2006 - 11.03.2010

Ing. Róbert Zemánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2017
Vzťahy Ing. Róbert Zemánek ku ČSOB Asset Management, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2011 - 05.04.2013
   Predstaventvo   06.06.2011 - 26.02.2013