STUMBACH s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má STUMBACH s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má STUMBACH s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

DELTA CE s.r.o.

Vzťah STUMBACH s.r.o. ku DELTA CE s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2012 - 29.09.2015

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku STUMBACH s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.10.2007 - 08.11.2011

Ivan Kmotrík, , PhDr.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2009
Vzťah Ivan Kmotrík, , PhDr. ku STUMBACH s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.12.2005 - 19.10.2007

Ing. Katarína Lešická

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2009
Vzťahy Ing. Katarína Lešická ku STUMBACH s.r.o.
   Konateľ   15.11.2005 - 19.10.2007
   Konateľ   15.11.2005 - 27.09.2007

RNDr. Milan Maštena

Vzťahy RNDr. Milan Maštena ku STUMBACH s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2004 - 08.11.2012
   Konateľ   03.06.2004 - 29.09.2015
   Konateľ   03.06.2004 - 08.11.2011

JUDr. Zdenko Petrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2011
Vzťahy JUDr. Zdenko Petrík ku STUMBACH s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.03.2007 - 08.11.2011
   Konateľ   28.02.2007 - 26.10.2011
   Konateľ   28.02.2007 - 08.11.2011

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku STUMBACH s.r.o.
   Konateľ   27.09.2007 - 26.10.2011
   Konateľ   27.09.2007 - 08.11.2011